Pörssiyhtiö: vuosikokous osakkaiden sitouttamisen keinona?

Pörssiyhtiö: vuosikokous osakkaiden sitouttamisen keinona?

27.1.2022

Mitä, jos yhtiökokous tarjoaisi keinon omistajuuden tunteen kokemiseen, olit sitten paikan päällä tai toisella puolella maapalloa?

Korona-aika on ollut poikkeuksellinen pörssiyhtiöiden hallinnossa. Yhtiökokouksia ei ole kyetty järjestämään vanhaan malliin ja monilta sijoittajilta ovat jääneet keväältä tutut tapahtumat kokematta.

Monissa maissa keskustellaan nyt aktiivisesti siitä, joko pandemia on päättymässä. Jos näin on, alkaa jo tänä keväänä tapahtua myös pörssiyhtiöiden vuosikokousrintamalla. Samalla olemme uuden edessä. Koronan jälkeisen ajan toimintamallit tulevat todennäköisesti muodostumaan merkittäväksi tekijäksi sen kannalta, mihin kotitaloudet ja varsinkin nuoremmat sukupolvet sijoittavat varojaan.

Ainakin piensijoittajien kannalta tärkeäksi nousee mahdollisuus tuntea omistajuutta yhtiöön, johon varojaan sijoittaa. Tämä edellyttää pörssiyhtiöiltä aktiivista otetta niiden toimintamallien ja työkalujen käyttöönotossa, jotka mahdollistavat vuosikokouksessa aiempaa tiiviimmän vuorovaikutuksen omistajayhteisön ja yhtiön ylimmän johdon kesken.

Käytännössä kaivataan uusia tapoja kertoa yhtiöstä siten, että sijoittajat näkevät yhtiön houkuttelevana. Tämä on ensimmäinen edellytys omistajuuden tunteille.

Kaivataan myös keinoja, joilla sijoittajat voivat syventää ymmärrystään itseään kiinnostavista asioista yhtiön toiminnassa. Kuten esimerkiksi mahdollisuus kysyä asioista suoraan johdolta. Tarvitaan myös äänestyksiä, jotka saavat sijoittajat kokemaan vaikuttavuutta.

Yhtiöille itselleen sijoittajien omistajuuskokemuksen vahvistamiseen tähtäävät toimet eivät ole vain keino pärjätä kilpailussa osakemarkkinoilla. Ne voivat olla myös tärkeä väylä saada tietoa ja myötävaikutusta omistajayhteisöltä. Hyvin suunniteltuna ne voivat olla tapa valjastaa sijoittajien älyllistä joukkovoimaa yhtiön johdon ja hallituksentueksi.

Pörssiyhtiöiden lakiosastojen kannattaakin tehdä koronanjälkeisenä aikana tiivistä yhteistyötä sijoittajasuhteista vastaavien kanssa. Ja ylimmän johdon kannattaa tähän yhteistyöhön kannustaa. Siihen nimittäin sisältyy riskejä, jos omistajayhteisön aktivointiin ei ryhdytä. Ensinnäkin sijoittajien energia voi kanavoitua turhaumana sosiaalisen median keskustelupalstoille. Piensijoittajien osuus on monessa yhtiössä merkittävä ja pahimmillaan he siirtävät varojaan sinne, missä sopivien näkymien lisäksi on myös lupaus omistajuuteen liittyvien psykologisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttymisestä. Voidaan siis kuvitella mitä tapahtuu tässä tapauksessa yhtiön osakkeiden kysynnälle ja tätä kautta johdon palkkioille.

Reaaliaikainen ja elämyksellinen omistajuus nousee lähivuosina yhä kiinnostavammaksi. Varsinkaan nuorempi sukupolvi tuskin tyytyy vähempään. Siksi pörssiyhtiöiden kannattaa investoida vuosikokoukseen tapahtumana. Kumppaniksi kannattaa valita taho, joka hoitaa yhtiökokoukset ammattitaidolla ja kykenee sisällöllisesti sekä tapahtumateknisesti tukemaan omistajuuskokemuksen vahvistamista yhtiökokouksessa paikan päällä ja etäyhteyksin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan siitä, kuinka teidän yhtiönne voi tarttua tähän mahdollisuuteen – jopa tänä keväänä!


Iiro Jussila
Partner, omistajuustohtori
JIM Seven Oy
iiro@jimseven.fi

Blogi