JIM ToOLS
Markkinointityökalu

Palvelut

Jotta tapahtumatilasi tulee tutuksi käyttäjilleen

JIM ToOLS

Kun tapahtumatuotannosta vastaava yritys yhdistää voimansa teknologiayrityksen kanssa, syntyy palvelukonsepti, jota ei muualta löydy.

Oletko etsinyt ennen tapahtuman alkua istumapaikkaa tai onko tapahtuman aikana, esimerkiksi väli- tai erätauolla tullut hetki, jolloin olet etsinyt tiloissa sijaitsevaa ruoan ja juomien tarjoilupistettä tai wc-tiloja? Meille, kuten monelle muullekin tämä hetki on jopa liiankin tuttu. Tämän pohjalta syntyi JIM ToOLS - digitaalisten työkalujen kehittämispalvelu, jossa teemme tiivistä yhteistyötä mm. Loiste Technologies -virtuaalimallintajien kanssa. 

Esimerkiksi SpaceMap -työkalumme tarjoaa mahdollisuuden tapahtumapaikan ja sen käyttömahdollisuuksien havainnollistamisen konkreettisemmin asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille niin kuvitteellisesti kuin kerätyn datan avulla; miten yleisö liikkuu tiloissa tai miten eri kohteita voidaan tiloissa sijoitella. SpaceMap vastaa samalla riskienhallinta- ja turvallisuuskysymyksiin. Kuinka sijoitella pelastusteitä ja miten jaotella ihmisiä, jotta virusten leviäminen sisäilman mukana voitaisiin minimoida tapahtumapaikan osalta. Suunnittelun lisäksi SpaceMap voidaan valjastaa tapahtumapaikan käytön optimointiin tapahtuman kannattavuuden kannalta.

SpaceMap markkinointityökaluna

Palvelussa tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa tapahtumapaikalle räätälöity virtuaalinen tilakartta, virtual SpaceMap, jonka avulla tapahtumapaikka, sen ulottuvuudet ja mahdollisuudet tulevat ymmärrettäväksi. Tämän palvelun avulla tapahtumapaikkaa voidaan tehokkaasti markkinoida sekä tapahtumajärjestäjille että tapahtumaan osallistujille.